فرصت های شغلی

تعداد 5 شغل یافت شد.
جدیدترین پربازدیدترین
favorite

کارشناس بازرگانی

افق کوروش

تمام وقت

تهران
مشاهده
favorite

کارشناس تحقیقات بازار

افق کوروش

تمام وقت

تهران
مشاهده
favorite

کارشناس روابط کار

افق کوروش

تمام وقت

تهران
مشاهده
favorite

کارشناس شبکه و سخت افزار

افق کوروش

تمام وقت

شهرهای متعدد
مشاهده
favorite

کارمند فروشگاه

افق کوروش

تمام وقت

شهرهای متعدد
مشاهده
 • (5)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
بیشتر
 • (5)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
بیشتر
 • (2)
 • (0)